Regulamin-Rules

§1 Postanowienia ogólne
1. Właścicielem firmy Creartif group  jest Karolina Foedke z siedzibą w Poznaniu

2. Wszystkie ceny są cenami wyrażonymi w PLN
3. Wszystkie produkty wyrabiane są na zamówienie klienta.

§2 Opis usług i produktów
1. Firma Creartif group oferuje ręczne wykonanie akcesoriów dla zwierząt zgodnie ze specyfikacją klienta.
2. Rodzaj i cenę produktu określa wycena indywidualnego zamówienia.
3. Produkty firmy Creartif group są przeznaczone dla zwierząt i do domu.

§3 Realizacja zamówień
1. Podstawą realizacji zamówienia jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail, poprzez Fanpage na Facebook.com lub telefonicznie oraz dokonanie wpłaty na konto właściciela po zaakceptowaniu zamówienia przez firmę.
2. Realizacja zamówienia trwa do 21 dni od daty zaksięgowania przelewu na koncie, przy czym w czas realizacji nie jest wliczony czas dostawy, który jest zależny od podmiotu dokonującego dostawy. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony o czym klient zostanie poinformowany przed przyjęciem zamówienia do realizacji.
3. Zamówienie może być przyjęte do realizacji wyłącznie po przesłaniu w zamówieniu wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do realizacji zamówienia. Firma zastrzega sobie wprowadzenie zmian w zamówieniu, które uzna za stosowne, po uprzedniej konsultacji z klientem. (konsultacja telefoniczna). Wymagane dane zamieszczone są na stronie internetowej.
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania pieniędzy za produkt i przesyłkę na koncie firmy i od tego dnia liczony jest czas realizacji (do 21 dni + czas przesyłki).
5. Firma poinformuje klienta o statusie realizacji zamówienia poprzez e-mail, Facebook, bądź telefonicznie.

§4 Reklamacje i odstąpienie od umowy (zakupu)
1. Z
godnie z Art.38 punktem 3 USTAWY z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Oznacza to, że akcesoria wykonane na zamówienie z dowolnie wybranym wzorem, wg specyfikacji klienta nie podlegają zwrotom. Firma nie odpowiada za nieodpowiednie zmierzenie psa/ kota, błąd w zamówieniu czy też rozmyślenie się.
2. Podstawą reklamacji produktu jest tylko i wyłącznie nie wykonanie go zgodnie z zamówieniem klienta, tj. wynikające ewidentnie z błędu osoby realizującej zamówienie.
3. Przed wysłaniem reklamowanego produktu na adres firmy, klient powinien zgłosić reklamację drogą elektroniczną lub telefonicznie.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu  z zamówieniem klient powinien odesłać produkt na adres firmy tylko i wyłącznie do 14 dni od maks. otrzymania produktu w stanie nie używalnym , nie noszącym śladów użytkowania, nieodpowiedniego zapachu, sierści, itd.

5. Reklamowany produkt powinien posiadać metki oraz paragon.
6. Produkt należy wysłać odpowiedniego go pakując, nie narażając na uszkodzenia – mniejsze akcesoria w kopercie bąbelkowej , większe w  kartonie.
7. W przypadku uznania reklamacji firma wyśle naprawiony, bądź nowy produkt na własny koszt oraz zwróci koszt wysyłki reklamowanego produktu do klienta i od klienta zgodnie z obowiązującą ustawą. W przypadku całkowitej rezygnacji z zamówienia wyłącznie w przypadku pkt. 2 firma dokona zwrotu kosztów produktu na konto.  Zwrot nastąpi na nr konta podany przez klienta.
8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie produktów.

§6 Ochrona danych osobowych
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą klienta na przetwarzanie i wykorzystywanie  jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
2. Dane osobowe będą przetrzymywane w bazie danych firmy Creartif group wyłącznie dla jej potrzeb. Nie będą udostępniane innym podmiotom, będą przechowywane starannie i będą chronione przed dostępem do nich osób niepowołanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§7 Ochrona własności intelektualnej
1. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronach internetowych jak i logo oraz nazwa „Creartif group” są własnością firmy Creartif group i zabrania się ich wykorzystywania bez zgody właściciela.

§8 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem publikacji go na stronie firmy.
2. Firma zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.